KH GRAN

"På landet midt i byen"

Ejendommen blev opført sidst i tyverne, som et statshusmandsbrug med ca. 16 tønder land, her skulle en familie være selvforsynende, men den type landbrug holdt kun i en generation.

I midten af halvtredserne byggede tidligere ejer 7 drivhuse til tomatdyrkning, produktionen stoppede i 1973. 

Efterfølgende er meget af jorden eksproprieret til industri og motorvej, ejendommen har nu et jordstykke på 24.000 m2 

1 Maj 1999 overtog vi ejendommen, og tilplantede jorden med nordmann gran juletræer.

I slutningen af 2012 blev der eksproprieret 6.000 m2 til den ny jernbane København - Ringsted.  

Vi har dog stadigvæk træer nok til Julehandelen.

KHgran - Brøndbyvej 162 - 2625 Vallensbæk - Tlf.nr.: 50502474 - CVR 21537608