KH GRAN

I dyrkningsperioden skal jorden holdes fri for ukrudt, som ellers vil optage vand og næringsstoffer, hvilket betyder, at der så er mere brug for kunstgødning.

Når træerne springer ud, og fuglene lander på topskuddet, knækker det og træet ødelægges,

for at undgå dette sættes fuglepinde på hvert træ

Ukrudtsbekæmpelse og gødning, foretages efter princippet.  "Så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt."

KHgran - Brøndbyvej 162 - 2625 Vallensbæk - Tlf.nr.: 50502474 - CVR 21537608

Når træerne plantes hos os, har de stået 2-3 år på planteskole og har en højde på ca. 10 - 15 cm. Herefter tager det op til 7-8 år før træet har stuehøjde.

"På landet midt i byen"